Retrorsum

Een achterwaartse beweging

Vorig jaar verscheen er op 5 Juli een artikel in de Knack over een voorstel van decreet van de Vlaamse regering. De meerderheidspartijen N-VA, SP.a en CD&V vonden het blijkbaar nodig om de positie van de omroepen tegenover de distrbuteurs.

Blijkbaar vinden de omroepen dat ze door de functies van de digicorder benadeeld worden. Ziet U, met een digicorder kan U zaken opnemen. Niet alleen dat, je kan ook doorspoelen in die opnames, zowaar een grove schande voor omroepen die leven van de opbrengsten van reclame.

Uit het originele artikel:

Bedoeling van het decreetsvoorstel is dat tv-zenders eigenaar blijven van hun lineaire omroepsignaal en zo dus meer controle krijgen over wat de distrubuteurs met dat signaal doen. "De omroepen worden voortaan als 'eigenaar' aangeduid in het hele televisieaanbod.

Derden mogen aan die 'signaalintegriteit' niet raken, door erin te knippen en plakken, door op het scherm ook andere zaken te tonen, behalve mits nadrukkelijke toestemming van de omroepen", zegt sp.a-fractieleider Bart Van Malderen.

De implicaties hiervan zijn enorm. Voortaan zouden dus de distributeurs voor elke mogelijkheid die ze aan hun klanten wensen aan te bieden toestemming moeten vragen aan de omroepen. Maar niet alleen dat, naargelang de manier dat men dit zou verwoorden in het decreet zou dit een impact kunnen hebben op andere technologieën. Zelfs adblockers zouden in theorie verboden kunnen worden. Om maar te zwijgen van de mogelijkheid om uitgesteld te kijken en reclame te kunnen doorspoelen.

Het decreet werd doorgestuurd naar de raad van bestuur en het was maanden stil hierover.

Fast forward naar 25 Januari 2013. De raad van state heeft ondertussen haar advies gegeven en volgens dit artikel was dat advies negatief. Men noemde het een ‘disproportionele maatregel' die ‘een niet-gerechtvaardigde beperking inhoudt van het vrij verkeer van diensten'. Ook de S.A.R.C. was niet echt te spreken over het voorstel maar toch, de Vlaamse regering drukt door. Volgende maand komt dit voor de mediacommissie van het Vlaams Parlement en indien men niet waakzaam is riskeert men bestaande rechten te verliezen. Ik raad dan ook iedereen aan om contact op te nemen met onze volksvertegenwoordigers. De tijd is kort, de nood is hoog.