Torquem

Met elkaar verbonden zaken

Enkele dagen terug vernam ik van een vriend in Nederland dat hij problemen gekregen had met BREIN. Hij runt een kleine blog toegewijd aan muziek en had onlangs het lef on wat muziek via Youtube te embedden op zijn site. iedereen die ietwat kent van het internet zal waarschijnlijk wel de zelfde reactie hebben als ik toen.

Het WTF gehalte hiervan is haast onmogelijk te verwoorden maar wat blijkt? Deze praktijken zijn niet beperkt tot BREIN in Nederland. Ook SABAM, doorn in het oog van vele Belgen past deze tactiek toe. Het wordt tijd dat men dit soort stupiditeiten stopt.

Het lijkt me ideaal om de waanzin van deze discussie te illustreren met een voorbeeld en welk voorbeeld is meer geschikt dan het embedden van Judas Priest's Breaking The Law? Volgens SABAM en BREIN vormt dit een inbreuk op de auteurswet., Ik heb namelijk niet het recht om deze video aan te bieden (publiceren) zonder auteursrechten te betalen. Het probleem echter, is dat ik niets aanbied. Deze video staat niet op mijn server, deze video passeert niet langs mijn server. De weergave ervan zit zelfs niet in deze web pagina. In andere woorden, ik publiceer die video niet.

Het zogenoemde embedden, of invoegen, werkt op een specifieke wijze. In feite zie je momenteel twee webpagina's. Een embedded of ingevoegde pagina is zelfs niets speciaals. De hoofdpagina zegt tegen de browser dat hij hier een tweede pagina moet inladen. De tag iframe is specifiek hiervoor gedefinieerd en is een rudimentair onderdeel van de HTML standaard.

De iframe hier is deze:

<iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/L397TWLwrUU" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe>

Dit lijntje zegt dus tegen je browser, voorzie een frame (of kader) van 420 beeldpunten op 315 beeldpunten en vul het met de inhoud die je op de url 'http://www.youtube-nocookie.com/embed/L397TWLwrUU' kan downloaden. In andere woorden, het kleine kadertje toont je dezelfde inhoud als wat je ziet als je op deze link klikt: http://www.youtube-nocookie.com/embed/L397TWLwrUU

De inhoud komt dus van YouTube en het is YouTube die de video publiceert én de licentie betaalt bij het afspelen van de video. Als SABAM echter eist aan de eigenaar van de hoofdpagina dat deze ook betaalt dan eist ze dus om twee maal vergoed te worden.

Moest je je nu afvragen, zijn ze écht zo gek bij SABAM? Dan vrees ik dat het antwoord JA is. Het volgende komt uit de rapporten van de Belgische senaat. Meer bepaald de zitting van 8 Maart 2012 en betreft de schriftelijke vraag van Nele Lijnen:

Schriftelijke vraag nr. 5-5641 van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 15 februari 2012 aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Er wordt mij gemeld dat sommige verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die een website over showbizzaangelegenheden hebben een jaarlijkse factuur van de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) ontvangen voor het zogenaamde "embedden" van youtubefilmpjes.

Antwoord ontvangen op 8 maart 2012 :

 Artikel 1, § 1, vierde lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten bepaalt dat alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht heeft om dat te reproduceren of de mededeling ervan aan het publiek toe te laten. Hij beschikt over een exclusief recht dat enkel door wettelijke uitzonderingen beperkt wordt.

Wanneer een gebruiker, in casu een VZW, op een hem behorende internetsite werken publiceert die door voornoemde wet van 30 juni 1994 beschermd worden en dus aan het exclusieve auteursrecht onderworpen zijn, dan moet hij om de voorafgaande toestemming van de rechthebbende auteurs verzoeken. In ‘t algemeen worden dezen vertegenwoordigd door beheersvennootschappen waar de gebruikers zich toe moeten wenden.

Indien in dit geval de exploitatie van de op de internetsite van de vzw gepubliceerde werken aan Sabam toevertrouwd is en de VZW heeft de voorafgaande toestemming om deze werken te publiceren niet aangevraagd, dan is het gerechtvaardigd dat deze VZW door de beheersvennootschap wordt gecontacteerd om op hun vragen te antwoorden.

Maar het wordt nog gekker. In Nederland en België zijn reeds verschillende zaken voorgekomen waar men aangeklaagd werd voor het linken naar andere zaken zoals je op deze pagina van Sirius Legal kan zien. De meest gekende gevallen zijn uiteraard de zaken rond de PirateBay welke hyperlinks bevat naar legale en illegale torrents maar er zijn ook minder gekende gevallen. De discussie draait om de interpretatie van wat men onder "mededeling aan het publiek" verstaat. Er is geen wettelijke definitie vandaag de dag en men kan dus alle kanten uit. Bij de PirateBay draaide alles rond piraterij maar de kwestie zelf, de legaliteit van hyperlinks in vraag stellen is de legaliteit van het internet zelf in vraag stellen.

Er zijn globaal al gevallen geweest waar de ene site een andere aanklaagt omdat deze linkte (verwees) naar de andere. Deze zaken ondermijnen de uitwisseling van data en de doelstelling van het internet. Het wordt dus hoog tijd dat de legaliteit van beide beschermd worden en verankerd in de (auteurs)wetgeving.

Of de site met de embedded video of link nu bedoeld is om winst te maken of niet doet er niet toe, in beide gevallen blijft het auteursrecht  verzekerd (en vergoed) en in beide gevallen zijn het de derden die de inhoud leveren. Al wie zich hiertegen verzet verzet zich tegen de fundamentele werking van het internet. Wens je niet dat men naar je site linkt, zet deze dan niet op het wereldwijde web.